Όροι χρήσης & Πολιτική απορρήτου

Android / iOS Apps

Pixair - Εφαρμογή για Android Και IOS - Διοργάνωση Events ΠΡΟΟΙΜΙΟΟ «Διαχειριστής» έχει ήδη αναπτύξει μια εφαρμογή με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση και διάδραση εκδηλώσεων (mobile-tablet εφαρμογή ανάδειξης εκδηλώσεων) η οποία ονομάζεται PIXAIR.Ο «Διοργανωτής» επιθυμεί να κάνει χρήση των δυνατοτήτων της εφαρμογής (όλων ή περιορισμένων) και να δημιουργήσει μια κοινωνική εκδήλωση, στην οποία θα καλέσει τους συμμετέχοντες να συνδεθούν με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, έτσι ώστε η εκδήλωση αυτή να αποτελέσει αντικείμενο άμεσης διάδρασης όλων των προσκεκλημένων συμμετεχόντων του διοργανωτή.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΟι διοργανωτές της εκδήλωσης (εφεξής καλούμενοι χάριν συντομίας ως «Διοργανωτής»), ζήτησαν τη χρήση της εφαρμογής Pixair με σκοπό τη διοργάνωση εκδήλωσης (στο εξής το «Πρόγραμμα»).H pixair έχει δημιουργήσει επίσημη εφαρμογή τόσο σε IOS όσο και σε ANDROID STORE και o διοργανωτής επιθυμεί να κάνει χρήση τη πλήρη έκδοση της συγκεκριμένης εφαρμογής προκειμένου να καλέσει τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση που θα διοργανώσει για να διαδράσουν μαζί του με υλικό φωτογραφίας, βίντεο και κειμένων.Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί σε συγκεκριμένο application, τo οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος-συμμετέχων στο Πρόγραμμα μπορεί να εισέλθει για να συμμετάσχει μετά από πρόσκληση του διοργανωτή, ο οποίος και θα έχει πλήρη πρόσβαση σε αυτή.Στο πλαίσιο αυτό, o Διοργανωτής θα αναλάβει την εκτέλεση, την επικοινωνιακή υποστήριξη του προγράμματος καθώς και τη χορήγηση της πρόσβασης σε αυτό. Εν τοις πράγμασι η pixair παραχωρεί απλώς και μόνο τη χρήση της εφαρμογής και το cloud Server προκειμένου να υπάρχει χώρος αποθήκευσης του συγκεντρωμένου υλικού, ενώ την αποκλειστική ευθύνη τόσο της εκδήλωσης, όσο και του συγκεντρωμένου υλικού καθώς και των προσωπικών δεδομένων φέρει ο διοργανωτής, ο οποίος και θα ελέγχει το σύνολο της χρήσης της εφαρμογής από την έναρξη της εκδήλωσης έως και 3 μήνες μετά τη λήξη της εκδήλωσης, ή την με οποιονδήποτε τρόπο παράταση της χρήσης των υπηρεσιών.Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, είναι ο καθορισμός των όρων χρήσης της εφαρμογής από τον διοργανωτή με σκοπό την ολοκλήρωση της εκδήλωσης και των υποχρεώσεων των διαχειριστών της εφαρμογής.Την οργάνωση και διαχείριση όλων των επιλογών και των εργαλείων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην συγκεκριμένη ενέργεια και γενικότερα όλο το ουσιαστικό αλλά και το τεχνικό μέρος της παρούσας ενέργειας έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Διοργανωτής.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΟ διαχειριστής δίνει πρόσβαση στον διοργανωτή μέσω της εφαρμογής για χρήση τόσο των υπηρεσιών της εφαρμογής όσο και των μέσων αποθήκευσης αυτής. Ο διοργανωτής θα καλέσει πρωτίστως να κατεβάσουν την εφαρμογή από το AppStore του κινητού τους τηλεφώνου ή τάμπλετ με ίδια μέσα και ίντερνετ και με τη προβλεπόμενη διαδικασία στα πλαίσια των δυνατοτήτων του λειτουργικού τους συστήματος της συσκευής τους, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.Ακολούθως στη συγκεκριμένη εφαρμογή ο διοργανωτής καλεί τους χρήστες να εισέλθουν και να δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο και μοναδικό λογαριασμό προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο υλικό της εφαρμογής αλλά και στο flow των ενεργειών και των δυνατοτήτων της εφαρμογής σε σχέση με την εκδήλωση.Πριν από όλα αυτά θα πρέπει να αποδεχθούν τους όρους χρήσης και τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Η αποδοχή των όρων αυτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση και του διοργανωτή προκειμένου να δημιουργήσει την εκδήλωση.Ο διοργανωτής δημιουργεί ένα μοναδικό λογαριασμό εκδήλωσης και λαμβάνει ένα μοναδικό κωδικό, τον κωδικό της εκδήλωσης. Στη συνέχεια ο διοργανωτής αποστέλλει τον κωδικό της εκδήλωσης στους προσκεκλημένους συμμετέχοντες και τους δίνει τη δυνατότητα με login να συνδεθούν μέσω της εφαρμογής στο event του διοργανωτή και να παρακολουθούν το flow των ενεργειών όλων των συμμετεχόντων.Η διαδικασία της αποστολής του κωδικού της εκδήλωσης μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε Multimedia τρόπο όπως υποδεικνύει το σήμα του διαμοιρασμού της εφαρμογής και ενδεικτικά με e-mail, sms, bluetooth, viber, messenger κλπ.Εφόσον το επιθυμεί ο διοργανωτής μπορεί να συμμετέχει και ο ίδιος τόσο με την επιλογή Like σε δικές του φωτογραφίες βιντεο-κείμενα ή να παρακολουθεί απλώς τις ενέργειες όλων των υπολοίπων συμμετεχόντων.Ο Διοργανωτής θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία της εφαρμογής προκειμένου να δημιουργήσει το λογαριασμό της εκδήλωσης και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, e-maiL, την ονομασία της εκδήλωσης και την ημερομηνία, τη διάρκεια και τον αριθμό των συμμετεχόντων σε αυτήν. Σε κάθε επόμενη σύνδεση στην εφαρμογή ο διοργανωτής να μπορεί να συνδεθεί στο profile του μέσω διασύνδεσης και φορητότητας των ήδη καταχωρηθέντων από τον ίδιο στοιχείων του από τη πλατφόρμα του Facebook ή της google. Το δικαίωμα σύνδεσης με φορητότητα στοιχείων από τον μπορεί να ασκηθεί μετά από τη συγκατάθεσή του διοργανωτή για πρόσβαση της εφαρμογής στα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. Την σύνδεση αυτή μπορεί ο χρήστης με πολύ απλό τρόπο που του υποδεικνύει η εφαρμογή να διακόψει οποτεδήποτε ο ίδιος το θελήσει.Τέλος η εφαρμογή υποχρεούται να ζητήσει συγκατάθεση για πρόσβαση της τόσο στη συλλογή φωτογραφιών και βίντεο, όσο και στο μικρόφωνο του τηλεφώνου, στην κάρτα SD ή τον χώρο αποθήκευση της συσκευής, την κατάσταση και τη ταυτότητα της συσκευής, την ανάγνωση συνδέσεων δικτύου, την αποτροπή της συσκευής από την κατάσταση της αδράνειας, τη λήψη δεδομένων από το διαδίκτυο, τον έλεγχο των δονήσεων, τις αλλαγές στις ρυθμίσεις του ήχου, εφόσον ο διοργανωτής επιθυμεί να συμμετάσχει ενεργά με φωτογραφίες-βίντεο-ήχο στην εκδήλωση. Το ίδιο απλά ο διοργανωτής μπορεί να διακόψει άμεσα την πρόσβαση της εφαρμογής στις συγκεκριμένες πληροφορίες του κινητού τηλεφώνου του ή του τάμπλετ του.Τα μέρη συμφωνούν ότι όλο το συγκεντρωθέν υλικό αποτελεί περιουσιακό δικαίωμα προς εκμετάλλευση καθώς και δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του διοργανωτή, ο οποίος είναι και ο αποκλειστικός δικαιούχος της εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης εκδήλωσης.Μετά τη διαδικασία δημιουργίας προφίλ ή διασύνδεσης με τα στοιχεία της πλατφόρμας που επέλεξε ο διοργανωτής, η εφαρμογή απαιτεί ένα πρόσθετο και ισχυρό πόρο ασφάλειας για την δημιουργία του event καθώς και τη δημιουργία του μοναδικού κωδικού του event, το οποίο είναι η αποστολή ενός μοναδικό κωδικού μιας χρήσης και άμεσης και περιορισμένης ισχύος, το οποίο ο συμμετέχων θα πρέπει να ταυτοποιήσει για την οριστική δημιουργία της συγκεκριμένης εκδήλωσης.Τα μέρη συμφωνούν ότι το συγκεντρωθέν υλικό παραμένει σε ασφαλές cloud server της εφαρμογής στην οποία έχει πρόσβαση και ο διαχειριστής της εφαρμογής στο όνομα του οποίου είναι ο server μόνο ως προς τη διαχείριση και όχι ως προς οποιαδήποτε άλλη πράξη επεξεργασίας και διαγράφονται όλα τα στοιχεία της εκδήλωσης 3 μήνες μετά την εκδήλωση, εκτός εάν ο διοργανωτής ζητήσει μια extra 6μηνη παράταση, όπου μετά διαγράφονται οριστικά.Βασικός σκοπός της εφαρμογής είναι η multimedia ανάδειξη της εκδήλωσης και η άμεση και διαδραστική συμμετοχή των καλεσμένων σε αυτή με τη συμμετοχή τους τόσο στην παραγωγή όσο και στο περιεχόμενο ουσιαστικά της εκδήλωσης. Η ταυτοποίηση του διοργανωτή θα γίνετε με άμεση και προσωπική επαφή με το διαχειριστή της εφαρμογής, οπότε και θα δίνεται η απεριόριστη πρόσβαση στο διοργανωτή για την ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων της εφαρμογής.Σε διαφορετική περίπτωση η δημιουργία λογαριασμού θα μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε μη ταυτοποιημένο με προσωπική επαφή διοργανωτή εκδήλωσης, αλλά η εφαρμογή θα έχει περιορισμένες δυνατότητες τόσο ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων στην εκδήλωση όσο και ως προς τον όγκο των εισφερόμενων δεδομένων.Για να δημιουργηθεί εκδήλωση θα πρέπει απαραιτήτως να γίνει η ταυτοποίησή του σε δεύτερο επίπεδο με την καταχώρηση των στοιχείων του στην εφαρμογή και τη δημιουργία του event. Αυτό θα γίνεται είτε μέσω login με συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης είτε μέσω σύνδεσης με τον λογαριασμό του στο facebook ή google. Η διαδικασία ταυτοποίησης ισοδυναμεί με υπεύθυνη δήλωση, η οποία σε αντίθετη περίπτωση οδηγεί σε πλαστοπροσωπία, η οποία διώκεται ποινικά και αστικά.Ο διοργανωτής δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται την περιορισμένη χρήσης της εφαρμογής χωρίς περαιτέρω αξιώσεις από τον διαχειριστή της pixair, εφόσον δεν ολοκληρωθεί η προσωπική ταυτοποίηση και ανάληψη της πλήρους πρόσβασης.Οι πληροφορίες που παρέχουν οι διοργανωτές στην εφαρμογή κατά την εγγραφή τους ορίζονται ως «προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες». Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα αυτών, καθόσον η εφαρμογή αποτελεί μέσο διαδικτυακής παρουσίας σε πραγματικό χρόνο και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών χωρίς επεξεργασία αυτών. Τα προσωπικά σας στοιχεία και το περιεχόμενο των παρεχομένων πληροφοριών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά, Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων, Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν μεταξύ άλλων σε θέματα προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.Αφού δημιουργηθεί η εκδήλωση από τον διοργανωτή και αποσταλεί ο κωδικός σε όλους τους προσκεκλημένους, τότε οι συμμετέχοντες καλούνται να ανεβάσουν τα κείμενα, τις φωτογραφίες και τα βίντεο που επιθυμούν προκειμένου να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από την εκδήλωση και ως επιβράβευση λαμβάνουν μέρος με διάδραση μόνο εντός της εφαρμογής και όχι εκτός της εφαρμογής, καθώς η εφαρμογή δεν επιτρέπει προς το παρόν την απευθείας διασύνδεση με το λογαριασμό των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Ο διοργανωτής καθορίζει το πλαίσιο της εκδήλωσης, για το λόγο αυτό και υπάρχουν προκαθορισμένες ενότητες και ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει κείμενα φωτογραφίες και βίντεο στην κάθε μια από αυτές τις ενότητες, με το τρόπο που προσδιορίζονται στο μενού της εφαρμογής και τη δυνατότητα διαμοιρασμού αυτών μεταξύ των χρηστών της εφαρμογής, όπως προβλέπονται στο μενού αυτής.Το ανέβασμα των φωτογραφιών τόσο από τον διοργανωτή όσο και από τον χρήστη που έχει συνδεθεί μέσω της εφαρμογής γίνεται με 2 τρόπους. Ο πρώτος είναι μέσω αρχείου από το κινητό ή το tablet ή το φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε από την ψηφιακή του μηχανή που διαθέτει wifi και ο δεύτερος απευθείας από τη χρήση σε live χρόνο των Multimedia των παραπάνω εφαρμογών. Σε αμφότερες των περιπτώσεων ο συμμετέχων υποχρεούται να δώσει τη συγκατάθεσή του προκειμένου η εφαρμογή να έχει πρόσβαση τόσο στη κάμερα, τις φωτογραφίες και τα βίντεο της συσκευής όσο και στο μικρόφωνο του κινητού τηλεφώνου και όπου αλλού απαιτηθεί.Οι φωτογραφίες που ανεβάζει συνολικά ο κάθε χρήστης είναι διαχειρίσιμες από τον ίδιο (μπορεί να διαγράψει όποιες δεν θέλει, όποτε επιθυμεί πλέον) και ορατές από όλους τους συμμετέχοντες που έχουν ταυτοποιηθεί με το μοναδικό κωδικό της εκδήλωσης. Ο διοργανωτής δίδει με το παρόν το δικαίωμα στο διαχειριστή της εφαρμογής να επέμβει άμεσα και να διαγράψει περιεχόμενο, εφόσον διαπιστωθεί ή καταγγελθεί παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος συμμετέχοντος στην εκδήλωση. Σε μία τέτοια περίπτωση ο διοργανωτής δεν έχει καμία απολύτως αξίωση, άλλως παραιτείται με το παρόν, όσον αφορά το συγκεκριμένο εισφερθέν υλικό και δεν δικαιούται να αιτηθεί καμία απολύτως αποκατάσταση τόσο ως προς το διαγραφέν υλικό όσο και ως προς την κατεύθυνση θετικής ή αποθετικής ζημίας. Τέλος ο διοργανωτής θα έχει την δυνατότητα να προβαίνει σε διαγραφή υλικού από την συγκεκριμένη εφαρμογή χωρίς τη προηγούμενη άδεια του διαχειριστή της εφαρμογής.Τα μέρη συμφωνούν ότι ενέργειες όπως η ανωτέρω δεν προσβάλλουν κανένα απολύτως δικαίωμα τόσο ως προς αυτό καθεαυτό το υλικό όσο και ως προς τα περαιτέρω αποτελέσματα μιας τέτοιας συγκεκριμένης ενέργειας.Η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα οι χρήστες να αξιολογούν το υλικό (φωτογραφικό και βίντεο) με τα ίδια κουμπιά κατάταξης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί όσον αφορά τη βαθμολόγηση είναι εντελώς υποκειμενική και σχετίζεται με τη συνολική συμμετοχή και διάδραση των συμμετεχόντων στην εφαρμογή. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται με τους παρόντες όρους χρήσης ότι η επιλογή της διάδρασης από τους άλλους συμμετέχοντες δεν ισοδυναμεί ούτε με επιδοκιμασία της φωτογραφίας αλλά ούτε και με αποδοκιμασία της φωτογραφίας. Σε κάθε περίπτωση προς το παρόν δεν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή του σχολιασμού της φωτογραφίας. Ωστόσο, σε περίπτωση ενεργοποίησης ο κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη για το περιεχόμενο του σχολιασμού και ο διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα διαγραφής κάθε κακόβουλου ή συκοφαντικού σχολίου κατά τους όρους του παρόντος. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι ο διαχειριστής της εφαρμογής δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη ή εμπλοκή στην ανωτέρω διάδραση ούτε είναι δυνατή η επέμβασή του στη συγκεκριμένη ρύθμιση.Τα μέρη αναγνωρίζουν και συναποδέχονται ότι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου που θα εισφερθεί στην εφαρμογή είναι ο διοργανωτής. Η ευθύνη από την κακόβουλη χρήση της εφαρμογής τόσο από τον διοργανωτή όσο και από τους συμμετέχοντες βαρύνει εξ ολοκλήρου τον διοργανωτή. Τέλος ο διοργανωτής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, για το περιεχόμενο φωτογραφιών χωρίς τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων.
ΔΙΑΡΚΕΙΑΗ παρούσα σύμβαση συμφωνείται από τα μέρη ότι θα έχει αρχικά διάρκεια όσο η διάρκεια της εκδήλωσης και έως 3 μήνες μετά τη λήξη της εκδήλωσης, αρχομένης από την υπογραφή του παρόντος. Μετά από αυτό το διάστημα και εφόσον ο διοργανωτής θέλει να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή θα εξακολουθεί να ισχύει η υφιστάμενη συμφωνία, έως 6 επιπλέον μήνες. Μετα και το άνω χρονικό διάστημα όλο το περιεχόμενο της συγκεκριμένης εκδήλωσης θα διαγράφεται από τους χώρους αποθήκευσης της εφαρμογής και οριστικά από κάθε ηλεκτρονικό σύστημα του διαχειριστή.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΡΩΝΟ διοργανωτής δεσμεύεται ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν θα αναπαράγει, αντιγράψει, παρέμβει, τροποποιήσει ή απενεργοποιήσει ή παρακάμψει λειτουργίες, πουλήσει την συγκεκριμένη υπηρεσία ή μεταπουλήσει ή καταστήσει φανερό το κωδικό πρόσβασής του ή αποκαλύψει το τρόπο διασύνδεσης του διαχειριστή ή επιχειρήσει να συνδέσει την εφαρμογή του διαχειριστή με άλλο μη εξουσιοδοτημένο λογισμικό, ή αλλάξει το κώδικα, τον αλγόριθμο και τη δομή της εφαρμογής για οποιονδήποτε λόγο και σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί εμπορικά ολόκληρη ή τμήμα της συγκεκριμένης υπηρεσίας (περιορισμένο ή ολόκληρο) ή εφαρμογής, λειτουργώντας ανταγωνιστικά προς το διαχειριστή, τόσο ό ίδιος όσο και έμμεσα πρόσωπα της επιρροής του.Επιπλέον, ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος και δεσμεύεται ρητά ότι το διασυνδεδεμένο λογισμικό του με την εφαρμογή του διαχειριστή είναι νόμιμο, εφοδιασμένο με την απαιτούμενη άδεια χρήσης και εγκατεστημένο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κατασκευαστή του, με τις προβλεπόμενες αναβαθμίσεις και την τεχνική υποστήριξη και δεν παραβιάζει ως προς όλο ή τμήμα του δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν ανανεώσεις, ο διοργανωτής υποχρεούται να μην αντιπροσωπεύει, κατασκευάζει ή εμπορεύεται υπηρεσίες ανταγωνιστικές της υπηρεσίας του διαχειριστή , ενώ υποχρεούται να ανανεώνει όλες τις απαραίτητες άδειες, περιλαμβανομένων τυχόν αδειών για πνευματικά δικαιώματα για την απρόσκοπτη και προσήκουσα του λογισμικού του.Ο διοργανωτής αναγνωρίζει και ρητά συνομολογεί ότι κατά τη διάρκεια της σύμβασης δεν θα εμπλακεί ούτε αποκτήσει οποιαδήποτε άμεσα ή έμμεσα οικονομικά ή άλλα συμφέροντα, δικαιώματα ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε ανταγωνιστική υπηρεσία ή με οποιοδήποτε τρόπο προσφέρει υπηρεσίες ως διευθυντής, στέλεχος, υπάλληλος, σύμβουλος, Αντιπρόσωπος, πράκτορας ή από οποιαδήποτε άλλη θέση σε καμία ανταγωνιστική υπηρεσία. Ως «ανταγωνιστική υπηρεσία» ορίζεται αυτή που παρέχει υπηρεσίες παρεμφερείς με αυτές του διαχειριστή.Οι, αμέσως ανωτέρω, προβλεπόμενες υποχρεώσεις θα ισχύσουν και για ένα χρόνο μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας σύμβασης είτε με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ή από την οριστική διαγραφή των δεδομένων.Ο διαχειριστής υποχρεούται να διαθέτει εξειδικευμένο και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, τόσο διοικητικό όσο και τεχνικό, στους αριθμούς και ειδικότητες που προδιαγράφονται από καιρού σε καιρό και που ανταποκρίνονται στα λειτουργικά πρότυπα της επιχείρησής του ενόψει του μεγέθους και είδους της επιχείρησης του έτσι ώστε να μπορεί να καλύπτει με επάρκεια και με δικές του δαπάνες τυχόν τεχνικά ζητήματα που θα προκύψουν από την παρούσα Σύμβαση, ως προς τη ομαλή ροή των δεδομένων από την εφαρμογή ή τη διασύνδεση των δεδομένων αυτών με τη συγκεκριμένη υπηρεσία.Το αποτέλεσμα του συγχρονισμού του λογισμικού του διαχειριστή ή των συμμετεχόντων με την εφαρμογή και ο τρόπος εμφάνισης του υλικού και των λοιπών στοιχείων, συμφωνείται ότι αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του διοργανωτή και των συμμετεχόντων, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη του επιτυχούς αποτελέσματος, της εμφάνισης των φωτογραφιών και των εισφερθέντων στοιχείων στην εφαρμογή με ή χωρίς λάθη, με ή χωρίς προβλήματα, με ή χωρίς παραλείψεις.Ενδεικτικά ο διοργανωτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ορθή και ακριβή μεταφορά του περιεχομένου καθώς και όλων των στοιχείων και πληροφοριών που θα εισφέρουν οι συμμετέχοντες.Ο διαχειριστής δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη ως προς τα εισφερθέντα στοιχεία και τυχόν λάθη εμφάνισης και ενημέρωσης των τελικών χρηστών που περιηγούνται στην εφαρμογή ή διαδρούν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης , λόγω λάθος σύνδεσης και λάθος μεταφοράς στοιχείων και πληροφοριών προς την εφαρμογή. π.χ. Λάθος μέγεθος, ανάλυση φωτογραφιών , μεγάλος όγκος βίντεο κλπ.Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο συμμετέχων δεν μπορεί να κάνει χρήση της εφαρμογής, την αποκλειστική ευθύνη αναλαμβάνει ο διοργανωτής, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η πραγματικό χρόνο διάγνωση του προβλήματος, που εμποδίζει τον συμμετέχοντα από τη χρήση της εφαρμογής.Ο διοργανωτής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η παρούσα συμφωνία δεν περιλαμβάνει όρους και συμφωνίες για τεχνική υποστήριξη της υπηρεσίας ή της εφαρμογής σε πραγματικό χρόνο προς τους συμμετέχοντες μιας εκδήλωσης.Ο διοργανωτής υποχρεούται επίσης να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων στην υπηρεσία και το περιεχόμενο αυτών.O διοργανωτής συμφωνεί ότι ο διαχειριστής θα δύναται να προβαίνει άμεσα, αζήμια και χωρίς καμία προειδοποίηση σε διακοπή των υπηρεσιών του εφόσον γίνει χρήση από οποιονδήποτε φωτογραφιών ή βίντεο τρίτων προσώπων χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή τους ή χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες-βίντεο που ελήφθησαν από οποιονδήποτε με παράνομο τρόπο ή χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες – βίντεο που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων, ή χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες-βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο με πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές, μισαλλόδοξες, ρατσιστικές, φασιστικές ή άλλου είδους περιεχόμενο που προσβάλλει τα χρηστά ήθη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και θεσμούς. Άπαντες όμως συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους. Ως προς την εφαρμογή, και τις πληροφορίες της, το τρόπο λειτουργίας, το λογισμικό, το κώδικα και τα λοιπά στοιχεία, τα μέρη αναγνωρίζουν ότι αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία (ηθικό και περιουσιακό δικαίωμα) του διαχειριστή.Ο διοργανωτής αναλαμβάνει την ευθύνη και υποχρεούται σε αποζημίωση κάθε τρίτου που θα εγείρει αξιώσεις από τυχόν παράνομη χρήση του λογισμικού ή παράνομη χρήση υλικού με πνευματικά δικαιώματα ή περιπτώσεων με αξιώσεις από ποινικά κολάσιμες ενέργειες (προσβλητικό περιεχόμενο) ή αξιώσεις που προέρχονται από τυχόν προβλήματα στην εμφάνιση των αναρτήσεων των συμμετεχόντων και την εν γένει μεταφορά των δεδομένων στην εφαρμογή. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι αξιώσεις στραφούν εναντίον του διαχειριστή, ο διοργανωτής υποχρεούται σε άμεση παρέμβαση στις ανοιγείσες δίκες, με την υποχρέωση συνομολόγησης του περιεχομένου της παρεμπίπτουσας αγωγής του διαχειριστή με σκοπό την ανάληψη της πλήρους ευθύνης και αποζημίωσης των παθόντων που τυχόν θα επιδικαστούν σε αυτούς. Εξάλλου, ο διοργανωτής είναι αποκλειστικά υπόλογος έναντι των συμμετεχόντων προσκεκλημένων του στην εκδήλωση, ούτως ή άλλως.Ο διοργανωτής ευθύνεται αποκλειστικά ιδίως όταν(α) όσοι χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες τρίτων προσώπων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους ή χρησιμοποιήσουν φωτογραφία με άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο με πολιτικές, θρησκευτικές , φυλετικές προεκτάσεις και διακρίσεις ή άλλου είδους περιεχόμενο που προσβάλλει τα χρηστά ήθη, πρόσωπα και θεσμούς. Καθώς και όσοι προβαίνουν σε άσεμνο ή προσβλητικό σχολιασμό.(β) Όσοι αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες της προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση. (γ) Όσοι αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο με πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί ή παρακινεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.(δ) Όσοι χρησιμοποιήσουν αθέμιτα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή και χρήση εικόνων άλλων προσώπων χωρίς τη συναίνεσή τους, παραποίηση και επεξεργασία φωτογραφιών άλλων προσώπων χωρίς την συναίνεση των απεικονιζόμενων και ούτω καθεξής. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣΤα μέρη συμφωνούν ότι ο διαχειριστής διατηρεί πλήρως το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να τροποποιήσει το λογισμικό της εφαρμογής και το τρόπο λειτουργίας του, ή/και να αποσυνδέσει την εφαρμογή από τη χρήση του διοργανωτή και των συμμετεχόντων του για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, προσωρινά ή οριστικά και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.Επιπλέον ο διοργανωτής αναγνωρίζει ότι ο διαχειριστής δεν εγγυάται την επάρκεια της εφαρμογής, ούτε την απρόσκοπτη λειτουργία της, ούτε την λειτουργία της με ή χωρίς προβλήματα, ούτε τα ζητήματα ασφάλειας της συγκεκριμένης εφαρμογής.Επιπλέον ο διαχειριστής δεν εγγυάται την ακρίβεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία της υπηρεσίας, ούτε το διασυνδεδεμένο με την υπηρεσία περιεχόμενο.Επιπρόσθετα ο διαχειριστής δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία και εφαρμογή που παρέχει καλύπτει ή δύναται να καλύψει τις ανάγκες και τις προσδοκίες του ως αποτέλεσμα, ενώ σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοδήποτε σφάλμα κατά την λειτουργία της εφαρμογής θα αποκατασταθεί άμεσα και επαρκώς και ασφαλώς ή δε θα προκαλέσει τεχνική ζημιά.Ωστόσο, ο διαχειριστής και ο τεχνικός υπεύθυνός του, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση της επίλυσης του ανακύψαντος προβλήματος.Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι ο διαχειριστής δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη εάν από τη χρήση της εφαρμογής ο διοργανωτής ή οποιοσδήποτε τρίτος υποστεί ζημιά στα συστήματα της συσκευής του ή προσβληθεί από ιό, spam, worm, ή άλλου είδους malware και εξαιτίας αυτών απωλεσθούν ή διαρρεύσουν δεδομένα.Ο διοργανωτής ή τα τυχόν τρίτα πρόσωπα-συμμετέχοντες που θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή είναι υποχρεωμένα όπως υιοθετήσουν πολιτικές και λογισμικά ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις.Σε κάθε περίπτωση ο διοργανωτής οφείλει να τους ενημερώσει για τη τεχνική αναβάθμιση των συστημάτων τους και την εγκατάσταση λογισμικών.Τέλος τα μέρη αναγνωρίζουν και συνομολογούν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο διαχειριστής δεν θα υπέχει καμία απολύτως ευθύνη σε κάθε περίπτωση ευθείας, περιστασιακής ή μόνιμης, ειδικής ή συμπτωματικής ζημίας(θετικής ή μη) του διοργανωτή ή οποιοδήποτε τρίτου και απώλειας κερδών (διαφυγόντων) ή υλικού ή εισοδημάτων του διοργανωτή ή τρίτου, εξαιτίας της χρήσης ή ακαταλληλότητας της εφαρμογής, ή λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή εξαιτίας αλλαγής των εισφερθέντων στοιχείων από λάθος ή ηθελημένα ή εξαιτίας αλλαγών στη καταχώρηση δεδομένων, καθώς και εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου ζητήματος που έχει σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία.Ωστόσο, ο διαχειριστής αναγνωρίζει ότι σε κάθε περίπτωση ύπαρξης τεχνικών προβλημάτων, θα καταβάλλεται η μέγιστη δυνατή προσπάθεια αποκατάστασής τους , όσο αυτό είναι εφικτό από τη πλευρά του διαχειριστή, δεδομένου ότι η παρούσα σύμβαση δεν συμπεριλαμβάνει τεχνική υποστήριξη.Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να συμβληθεί για τη χρήση της ίδιας υπηρεσίας με οποιονδήποτε νέο διοργανωτή ταυτόχρονα ή διαδοχικά με κάθε ήδη υφιστάμενο.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΟ διοργανωτής θεωρείται ότι κατήγγειλε τη παρούσα με την διαγραφή της εκδήλωσης και την απεγγραφή του από την εφαρμογή, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε. Τότε όλο το υλικό που εισφέρθηκε διαγράφεται άμεσα από τον διαχειριστή χωρίς δυνατότητα ανάκτησής του και ο διοργανωτής δεν δικαιούται να διεκδικήσει απολύτως τίποτα τόσο για το διαγραφέν υλικό όσο και για οποιαδήποτε αξίωση σχετίζεται με την εκδήλωση ή την ενδεχόμενη ζημιά από μια τέτοια απώλεια (θετική ή αποθετική).Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα της καταγγελίας άμεσα και χωρίς τη τήρηση καμίας προθεσμίας και αζήμια σε κάθε περίπτωση.Η καταγγελία μπορεί να έχει ως αιτία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την παραβίαση των διατάξεων της παρούσης, την οικειοθελή διαγραφή του λογαριασμού από το διοργανωτή, τυχόν μη υπολογίσιμα και διατηρούμενα τεχνικά ζητήματα ή ζητήματα ασφαλείας, τυχόν τροποποιήσεις στην παρεχόμενη υπηρεσία που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες του διοργανωτή, παρατεταμένα χρονικά διαστήματα μη χρήσης ή παράνομης χρήσης της εφαρμογής, σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων ή σε κάθε περίπτωση τέλεσης οποιασδήποτε ποινικά κολάσιμης πράξης διοργανωτή ή συμμετέχοντα.Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας μόνο ο διαχειριστής επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του όσον αφορά την αστική αποκατάστασή του (θετική ζημία, αποθετική ζημία, διαφυγόν κέρδος).
ΡΗΤΡΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣΤα μέρη αναγνωρίζουν ότι, κατά τη συνεργασία μεταξύ τους για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει δυνάμει της μεταξύ τους ειδικής συμφωνίας, έρχονται σε άμεση επαφή και λαμβάνουν γνώση άκρως εμπιστευτικών πληροφοριών, κωδικών, λογισμικού, επιχειρηματικών σχεδίων, τεχνογνωσίας καθώς και εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων που αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας τους ή σχετιζόμενων με αυτές εταιριών που λειτουργούν ως υπομονάδες τους.Οι ως άνω υποχρεούνται και δεσμεύονται με το παρόν συμφωνητικό να χειρίζονται ως απόρρητες όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία και να μην τις κοινοποιούν σε κανένα τρίτο, και μόνο στην απαραίτητη έκταση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της κύριας σύμβασης και μάλιστα με αυστηρά διαβαθμισμένη διοχέτευση πληροφοριών ανάλογα με το κομμάτι παραγωγής που χειρίζεται ο εκάστοτε τρίτος προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο που του έχει ανατεθεί.Αυτού του είδους τα σχέδια και γενικότερα ότι αναφέρεται στο παρόν ως απόρρητο, δεσμεύουν τα μέρη για την πιστή τήρηση της ρήτρας εχεμύθειας.Οι ανωτέρω υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι τρίτοι γνωρίζουν και συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου καθώς και να εξασφαλίσουν την διαφύλαξη και την ασφάλεια των ανωτέρω πληροφοριών και στοιχείων και τη παρεμπόδιση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων τρίτων προσώπων σε αυτά.Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από υπεργολάβους ή οποιαδήποτε άλλα τρίτα πρόσωπα που τυχόν χρησιμοποιηθούν από τους εμπλεκομένους για την παροχή υπηρεσιών που συμφωνήθηκαν δυνάμει ειδικότερης μεταξύ τους συμφωνίας.Κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας αλλά και μετά τη λήξη της κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει και να μη χρησιμοποιεί για διαφορετικούς σκοπούς από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη μεταξύ τους ειδικότερη συμφωνία, οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία την οποία έλαβε κατά τη διάρκεια και λόγω εκτέλεσης της σύμβασης.Η μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης εχεμύθειας από τον διοργανωτή παρέχει στο αντισυμβαλλόμενο μέρος το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον παραβάτη, των εδώ συμβαλλομένων ευθυνόμενων και για τις παραβάσεις της υποχρέωσης εχεμύθειας.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση που ο διοργανωτής επιτρέψει την χρήση ή την αντιγραφή ή την αποκάλυψη με οποιονδήποτε τρόπο οποιασδήποτε εμπιστευτικής πληροφορίας σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η ενέργεια αυτή εκτός της παράβασης της παρούσας σύμβασης, θα αποτελεί ταυτόχρονα και αθέμιτο ανταγωνισμό με ότι αυτό συνεπάγεται για τη διεκδίκηση αποζημίωσης με βάση τις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ρητά και συμφωνούν ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες αποτελούν ιδιοκτησία του διαχειριστή, περιέχουν επαγγελματικά και επιχειρηματικά απόρρητα του, δεν είναι γνωστά σε τρίτους ή εύκολα προσπελάσιμα, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τον διαχειριστή και παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα στη διοίκηση του σχετικά με τη δραστηριότητά του στην αγορά.Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση ή αντικατάσταση της παρούσας σύμβασης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δυο (2) ετών. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ και GDPRΣτα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης τα μέρη θα έρθουν σε επαφή με προσωπικά δεδομένα. Ο διοργανωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει τη συγκατάθεση των υποκειμένων για τυχόν επεξεργασία δεδομένων τους. Η συγκατάθεση θα δίδεται μέσω αποδοχής των όρων χρήσης και πολιτικών απορρήτου και προσωπικών δεδομένων από την εφαρμογή με ΥΕ τον διοργανωτή.O διαχειριστής επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέρχονται εις γνώση του για την εκτέλεση της Σύμβασης μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του υπευθύνου επεξεργασίας διοργανωτή (λόγω συλλογής) και αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των προφιλ και του εισφερθέντος υλικού, λόγω δυνατότητας πρόσβασης σε αυτά για διάστημα όχι πέραν των 3 μηνών και μόνο για τους σκοπούς της διαχείρισης της εφαρμογής σε τεχνικό επίπεδο.Σε κάθε περίπτωση ο διοργανωτής παραμένει πλήρως υπόλογος έναντι των υποκειμένων στην αμέσως ανωτέρω περίπτωση.Ο διοργανωτής μεριμνά για την απάντηση των αιτημάτων για άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης) και συνδράμει όπου απαιτείται στην διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις ασφάλειας των δεδομένων και γνωστοποίησης τυχόν παραβίασης δεδομένων (data breach).Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη ενημερώνουν αμφότερα αμελλητί, μόλις αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την έκταση αυτής, τον όγκο των πληροφοριών που διέρρευσαν, το είδος των δεδομένων που παραβιάστηκαν και γενικά κάθε απαραίτητη πληροφορία προκειμένου να ενεργοποιηθεί άμεσα ο μηχανισμός περιορισμού της ζημιάς από μία τέτοια παραβίαση, όπως ακριβώς ισχύει σαν εσωτερικός κανονισμός αμφοτέρων των μερών.O διαχειριστής θα διαγράψει ή θα επιστρέψει όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιήλθαν σε γνώση του στον διοργανωτή μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών και θα διαγράψει τυχόν υφιστάμενα αντίγραφα.Κάθε ένα από τα μέρη συγκεντρώνει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, e-mail φύλο, οικογενειακή κατάσταση, περιεχόμενο (φωτογραφίες, βίντεο κείμενα). Αποδέκτες των ως άνω δεδομένων είναι τρίτοι συνεργάτες και συγκεκριμένα η AMAZON WEB SERVICES που φιλοξενεί το cloud server της εφαρμογής και κανείς άλλος.Έκαστο των μερών μπορεί να επεξεργάζεται επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας (ενδεικτικά: τηλέφωνο, email, επαφή σε social media) με σκοπό την επικοινωνία με το άλλο μέρος για την εκπλήρωση των σκοπών της ως άνω Σύμβασης.Ο διοργανωτής υποχρεούται να υιοθετήσει πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων που θα αποδεχθούν όλοι οι χρήστες της εφαρμογής έτσι ώστε να είναι απολύτως ενήμεροι ότι τα δεδομένα που καταχωρούν μεταφέρονται μέσω της εφαρμογής εκτός της περιοχής τους και ότι διαχειριστής δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της μεταφοράς των δεδομένων αυτών, την ιδιωτικότητα ή την ακεραιότητα καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, εκτός εάν η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος οφείλεται αποδεδειγμένα σε υπαιτιότητα του διαχειριστή. Ο διοργανωτής εγγυάται ότι για κάθε πράξη επεξεργασίας δεδομένων έχει προηγουμένως ενημερώσει πλήρως τους συμμετέχοντες για τον υπεύθυνο επεξεργασίας, το σκοπό της επεξεργασίας, τις πράξεις της επεξεργασίας, το χρόνο διατήρησης των δεδομένων, τον τρόπο επεξεργασίας, τους αποδέκτες της επεξεργασίας, την επίπτωση σε περίπτωση διαρροής των δεδομένων και το σχέδιο ασφαλείας που έχει υιοθετήσει καθώς και όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχει λάβει πριν την έναρξη της επεξεργασίας έτσι ώστε να λάβει τη συγκατάθεση των υποκειμένων – χρηστών για την επεξεργασία των δεδομένων τους.Τα μέρη εγγυώνται ότι δε θα αποκαλύψουν σε τρίτα πρόσωπα προσωπικά δεδομένα και δεν θα προβούν σε καμία πράξη επεξεργασία για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που έχει ήδη γνωστοποιηθεί στα υποκείμενα και σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΤο σύνολο των υπηρεσιών της εφαρμογής, τα γραφικά, το σήμα, το περιεχόμενο, η διάταξη, τα κείμενα και κάθε τι που σχετίζεται με την συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία αποκλειστικά του διαχειριστή, ο οποίος θα έχει το πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσής τους στο διηνεκές. Ο διοργανωτής αναγνωρίζει και εγγυάται ότι με την υπογραφή ή την εκτέλεση της παρούσης σύμβασης δεν θα αποκτά κανενός είδους δικαίωμα επί των επί μέρους έργων/άυλων αγαθών ή υπηρεσιών ή εφαρμογής που θα αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του διαχειριστή. Κανένα δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του διαχειριστή δεν μεταβιβάζεται, παραχωρείται ή δίδεται για εκμετάλλευση στον διοργανωτή βάσει της παρούσας Σύμβασης και η τυχόν αποκάλυψη Εμπιστευτικών Πληροφοριών δεν θα συνεπάγεται οποιαδήποτε υποχρέωση παραχώρησης στον διοργανωτή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων και επί πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του διαχειριστή. Ο διοργανωτής κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας αλλά και μετά τη λήξη αυτής για οποιονδήποτε λόγο δεν θα καταθέσει καμία αίτηση για εμπορικό σήμα ή βιομηχανικό σχέδιο ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διεκδικώντας δικαιώματα επί πληροφοριών, δεδομένων ή στοιχείων κάθε είδους επί της εφαρμογής ή της υπηρεσίας που παρέχει η εφαρμογή του διαχειριστή.Ο διοργανωτής δεν θα ενεργήσει σε καμία περίπτωση κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να υπονομεύσει τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του διαχειριστή. Μεταβιβάζεται και σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής συναινεί στην εν λόγω μεταβίβαση δια της παρούσας στον διοργανωτή το σύνολο του εισφερθέντος από τους συμμετέχοντος υλικού.
Όλα τα παρεχόμενα και το υπόλοιπο υλικό που θα λάβει ο διοργανωτής είναι και θα παραμένουν ιδιοκτησία του διαχειριστή. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟΤα μέρη θα προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά τους που προκύψει από την παρούσα ή εξ’αφορμής αυτής με βάση το αμοιβαίο πνεύμα συνεργασίας, τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη.Σε περίπτωση που το ανωτέρω δεν καταστεί εφικτό, αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά μεταξύ των μερών από και εξ’ αφορμής της παρούσας συμφωνείται η διεθνής δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων και συγκεκριμένα αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Εφαρμοστέο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝΗ παρούσα περιέχει όλες τις συμφωνίες των μερών κατά την αληθή και αβίαστη βούλησή τους και όλοι οι όροι της παρούσης είναι κύριοι, ισχυροί και ουσιώδεις. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη παρούσα συμφωνία, την υπηρεσία, την εφαρμογή, τους όρους και τις προϋποθέσεις και κάθε άλλη πολιτική απορρήτου ή υπηρεσίας, οποτεδήποτε και με άμεση ισχύ, υπό τη προϋπόθεση της απλής ενημέρωσης του διοργανωτή.Ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να υιοθετήσει τις αλλαγές άμεσα και να συγχρονίσει την εφαρμογή αλλιώς η παρούσα συμφωνία τερματίζεται κατά τους όρους της καταγγελίας. ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΥΡΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝΣε περίπτωση που οποιοδήποτε δικαστήριο ή δημόσια αρχή καθορίσει ότι κάποια διάταξη στο παρόν δεν είναι εφαρμόσιμη ή είναι άκυρη ή ακυρώσιμη κατά τον τρόπο γραφής ή διατύπωσής της, τα μέρη συμφωνούν ότι η διάταξη αυτή θα τροποποιηθεί ώστε να γίνει εφαρμόσιμη κατα το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Στην περίπτωση αυτή η εν λόγω μερική ακυρότητα ή μη εφαρμογή δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων.
ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στον διοργανωτή η καθοιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκχώρηση ή μεταβίβαση της παρούσας σύμβασης ή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτήν σε τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά, καθώς και η καθ’οιονδήποτε τρόπο υποκατάστασή τους εν όλω ή έν μέρει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διοργανωτή, οι οποίες απορρέουν από τη παρούσα.